Humeo

18 czerwca, 2020
Jak znaleźć pracę podczas kryzysu - podcast

Humeo Podcast 04: Mateusza Macha o strategiach rekrutacyjnych w kryzysie

Jak odnaleźć się na kryzysowym rynku pracy jako kandydat To już ostatni odcinek, zamykającym serię naszych podcastów na temat strategii rekrutacyjnych w kryzysie. Skupię się w nim głównie na obszarze dotyczącym pracownika […]
21 maja, 2020
Mateusz Macha - podcast

Humeo Podcast 01: Mateusza Macha o strategiach rekrutacyjnych w kryzysie

Humeo Podcast 01: Mateusza Macha o strategiach rekrutacyjnych w kryzysie Kryzys wymusza na pracownikach i pracodawcach zmiany. Wiele organizacji w bardzo krótkim czasie zmieniło modele biznesowe, ale jak to wpłynęło na ich strategię rekrutacyjną? […]
Kontakt