Humeo

6 lipca, 2020
Wracać do biura czy nie? Zalety i wady home office

Kiedy powrót do biura? Praca zdalna: za i przeciw

W Humeo praca zdalna praktycznie niczym nie różniła się od tej wykonywanej w biurze, miała nawet swoje dodatkowe korzyści. Mimo to zdecydowaliśmy się wrócić na Szczepańską. Dlaczego?
Kontakt